Nếu bạn đã có ý định đến thăm Việt Nam trong mùa đông này, Đà Lạt là một trong những nơi hấp dẫn bạn không nên bỏ qua. Đặc biệt, nhân dịp Festival Hoa Đà...

The unique festival of Tro Tram which is both sacred and filled with national culture takes place annually at Tu Xa commune, Lam Thao district, Phu Tho province, near Hanoi Vietnam. Aiming at promoting...

Xem Thêm