Festival Huế 2016 thực sự là cơ hội tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa các quốc gia qua giao lưu văn hóa nghệ thuật, đồng thời góp phần xứng đáng vào các nỗ lực giới thiệu

Xem Thêm