Real tính mua Sanchez, bán Bale cho MU Real Madrid rõ ràng là trường hợp hoàn toàn khác với MU và Man City, đặc biệt Arsenal cũng cần bán Sanchez nếu không muốn mất trắng...

Xem Thêm