Với những kết quả đạt được, để đảm bảo du lịch Lào Cai phát triển bền vững, tỉnh cần đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ môi trường tự nhiên và...

Xem Thêm