Thể hiện rõ nét qua các mùa giải, các CĐV Nga luôn tỏ ra là một tập thể cá biệt, họ không theo một quy cũ nào và sự phấn khích của họ luôn vượt quá những...

Xem Thêm