The Minh Mang Mausoleum is located on mount Cam Khe, near Bang Lang fork on the west bank of Perfume River, far away from Hue 12km. Minh Mang tomb was built from 1840 and completed in 1843 with the effort...

Với ai đã từng nếm thử chè bột lọc bọc thịt quay xứ Huế chắc hẳn sẽ không bao giờ quên thứ chè độc nhất vô nhị này. Chè bột lọc bọc thịt quay có...

Xem Thêm