Phiên họp diễn ra trong 2 ngày tại Malaysia về SEA Games 2017 đã kết thúc. Những quyết định cuối cùng được đưa ra sau khi đại diện của 10 quốc gia

Xem Thêm