Lớp học hát Xoan nghệ thuật tại Phú Thọ
721 views

Thông qua các bài thực hành và truyền dạy này giúp các học viên hiểu biết sâu hơn về lịch sử của Hát Xoan Phú Thọ, biết phân biệt giữa hát Xoan, hát Ghẹo và các loại hình dân ca khác; cung cấp những kỹ năng cơ bản về nghệ thuật trình diễn Hát Xoan cho các học viên vận dụng vào hoạt động văn nghệ cơ sở đạt kết quả tốt.

Lớp truyền dạy và thực hành hát Xoan năm 2016 do Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ tổ chức (từ ngày 06-15/6/2016) với sự tham gia của 60 hạt nhân văn nghệ đến từ các CLB hát xoan và Dân ca Phú Thọ trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp.

Lớp truyền dạy và thực hành hát Xoan 2016 được tổ chức với mục đích nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hát Xoan Phú Thọ, thực hiện chương trình hành động quốc gia về bảo vệ, phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể hát Xoan Phú Thọ để phấn đấu đến năm 2017, đưa Hát Xoan Phú Thọ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

5567_hatxoan0811

Trong thời gian tham gia lớp truyền dạy và thực hành hát Xoan 2016, các học viên đã được học các bài Xoan nguyên gốc phần hát giao duyên: Trống quân – Đón đào; Mó cá; Mời rượu; Trèo lên cây bưởi hái huê – Đường đi trên suối dưới khe, Xin huê – Đố huê – Đố chữ; Bỏ bộ (Ngựa hồng; Mua lấy miệng cười; Bắc cầu dắt mẹ qua đèo; Lên núi hái chè).

Thông qua các bài thực hành và truyền dạy này giúp các học viên hiểu biết sâu hơn về lịch sử của Hát Xoan Phú Thọ, biết phân biệt giữa hát Xoan, hát Ghẹo và các loại hình dân ca khác; cung cấp những kỹ năng cơ bản về nghệ thuật trình diễn Hát Xoan cho các học viên vận dụng vào hoạt động văn nghệ cơ sở đạt kết quả tốt.

Kết thúc lớp truyền dạy và thực hành Hát Xoan Phú Thọ 2016, các học viên báo cáo kết quả học tập thông qua trình diễn các tiết mục Hát Xoan và được cấp giấy chứng nhận kết quả học tập của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.