Lào Cai cần 17.700 tỷ đồng cho du lịch giai đoạn năm nay
735 views

Trong tổng số kinh phí cần đầu tư, vốn ngân sách địa phương đầu tư 26 tỷ đồng, vốn sự nghiệp ngân sách địa phương 94 tỷ đồng, ngân sách Trung ương hỗ trợ các mục tiêu 168,5 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 3.458 tỷ đồng, còn lại là các nguồn đầu tư khác như ODA, doanh nghiệp, vốn tín dụng…

Thực hiện Đề án số 3 về phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020, Lào Cai cần đầu tư 17.757,9 tỷ đồng để hoàn thiện cơ sở vật chất và xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng.

Theo đó, Lào Cai sẽ xây dựng và hoàn thiện quy hoạch xây dựng khu du lịch quốc gia Sa Pa, đô thị du lịch Sa Pa; xây dựng điểm du lịch quốc gia thành phố Lào Cai; xây dựng tổng thể cụm du lịch Bắc Hà, Bát Xát…

Trong đó, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ du lịch và phát triển các dòng sản phẩm du lịch trên cơ sở khai thác tài nguyên tại các địa phương; đồng thời khai thác các di tích, di sản và danh thắng, phát triển du lịch tâm linh, du lịch chợ phiên, du lịch làng bản, cộng đồng với sản phẩm nông nghiệp của các làng nghề…

Trong tổng số kinh phí cần đầu tư, vốn ngân sách địa phương đầu tư 26 tỷ đồng, vốn sự nghiệp ngân sách địa phương 94 tỷ đồng, ngân sách Trung ương hỗ trợ các mục tiêu 168,5 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 3.458 tỷ đồng, còn lại là các nguồn đầu tư khác như ODA, doanh nghiệp, vốn tín dụng…

Theo dự kiến đến năm 2020, Lào Cai sẽ đón 4,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế chiếm 35%, doanh thu du lịch ước tính đạt trên 18.000 tỷ đồng.